ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอม ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 ทั้ง 2 เทอม
 ปรับพื้นฐานก่อนเปิดเทอม ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 ทั้ง 2 เทอม